Målgruppe


Vi hjælper unge i alderen 15-23 år, der på den ene eller anden måde oplever at have problemer i deres primære eller sekundære sociale arenaer. Vores unge kan have været udsat for svigt og derfor have mistillid til voksne, hvilket kan skabe tilknytningsforstyrrelser og uhensigtsmæssig opførsel.

På Tejlgaarden vil de møde voksne, der lytter, og voksne de kan stole på. Personalet på Tejlgaarden arbejder anerkendende og ressourceorienteret, hvilket skal udmønte sig i tryghed, succesoplevelser og medfølgende selvtillid, så der er plads og overskud til personlig udvikling.

Vi hjælper også unge, der er kriminalitetstruet, eller som er i begyndelsen af det, der kan ligne en kriminel løbebane.
Vi tager imod unge, der er straffede såvel som ustraffede.
Vi vil dog vurdere fra sag til sag, hvorvidt det er forsvarligt i forhold til sammensætningen af både medarbejdere og andre beboere. De unges tryghed har førsteprioritet på Tejlgaarden, og der vil ikke blive gået på kompromis med dette.

© 2018 - Tejlgaarden.dk - CVR: 39128675